เตาอั้งโล่บ้านร้องหลอด

เตาอั้งโล่บ้านร้องหลอด

 หมู่บ้านร้องหลอดแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเตาอั้งโล่  หรือเตาดินเผาที่ใช้ฟืนหรือถ่านหุงต้มประกอบอาหารในครัวเรือน  ส่งจำหน่ายไปทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน  โดยการนำดินเหนียวมานวดแล้วแบ่งเป็นก้อน  ก่อนขึ้นรูปทรงแบบหยาบๆก่อน นำไปตากให้หมาดประมาณ วัน แล้วจึงนำไปปาดให้เรียบเป็นรูปทรงของเตา จากนั้นจึงนำไปเผาในเตาแกลบ  2  วัน ก็จะได้ตัวเตาอั้งโล่ที่เผาแกร่งแล้ว นำไปใส่เสื้อเตาที่ผลิตจากแผ่นโละประกอบให้เข้ากัน  ผึ่งให้แห้งรอพ่อค้ามารับจัดส่งไปตามร้านค้าในพื้นที่ต่างๆ  นับเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาในการผลิตเตาอั้งโล่ของหมู่บ้านร้องหลอดแห่งนี้  จนเป็นแหล่งผลิตเตาที่มีชื่อเสียง 

 


 • resize-1499214634811.jpg
  มะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้งไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ มะม่วงแช่อิ่มไตรรัตน์ ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรผลิตแบบครัวเรือน โดยนำมะม่วงแก้...

 • 225328.jpg
  กลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ ต.แม่เย็น อ.พาน ที่บ้านป่าสักใต้ หมู่ที่ ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย มีดหลากหลายชนิด เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านป่าสักใต้ โดยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านได้รวมต...

 • IMG_0106.JPG
  ปลานิลเมืองพาน ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ.2560 นายจำนงค์ บุญเลิศ อ.พาน จ.เชียงราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ทำการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลให้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินใน 4 สาขา เป...

 • IMG_1054.jpg
  สมเกียรติแกะสลักไม้ ไม้ฉำฉาเคยถุกมองว่าเป็นไม้ไร้ค่าเดิมทำเป็นไม้ลังใส่ขนส่งสินค้า นายสมเกียรติ สุริยะน้อย อายุ 54 ปี ช่างแกะสลักพระพุทธรูปไม้ นำไม้ฉำฉามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ ...
Visitors: 1,459,033