โฮมสเตย์ร่มบุญ บ้านร้องหลอด

บ้านร้องหลอด ต.เมืองพาน  อ.พาน จ.เชียงราย มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาพักเพื่อศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น   นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  ศูนย์การเรียนรู้บ้านโบราณล้านนา  ศูนย์การเรียนรู้การทำเตา ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสะดือร้อง  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าและผักสวนครัว  พักโฮมสเตย์ในบ้านร้องหลอดซึ่งอยู่ใกล้กับวัด  มีบรรยากาศที่ปลอดโปร่งสะดวกสบายเข้าพักและเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทแบบล้านนากับเจ้าของบ้าน ที่รอต้อนรับอยู่  สำรองห้องพักที่ พ่อบุญหล้า  โฮมสเตย์ร่มบุญ     หมายเลขโทรศัพท์ 090-6737245,053-722448
 

                นอกจากนี้ที่วัดร้องหลอดยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแบบล้านนา  ชาวบ้านได้ร่วมมือกันนำไม้มาก่อสร้างบ้านไม้แบบล้านนาโบราณ รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสมัยก่อน มาจัดแสดงที่เฮือนโบราณซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดร้องหลอด  ภายในบริเวณวัดได้มีการก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเช่น  ผามซอ ผามแห่  วิหารรายที่ก่อสร้างด้วยไม้ มีรถสามล้อถีบ  กี่กระตุกทอผ้า  พิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิถีชีวิตล้านนาในอดีต   แล้วยังมีศูนย์เยาวชนวัดร้องหลอดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  มีข่วงวัฒนธรรมที่จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยเยาวชน   เช่น ฟ้อนดาบ  กลองสะบัดชัย  การแสดงนกกิ่งกะหรา  เป็นต้น  นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและนัดหมายชมการแสดงโดยติดต่อไปที่วัดร้องหลอด

                บ้านร้องหลอดมีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาพักเพื่อศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น   นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักเพื่อเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น  ศูนย์การเรียนรู้บ้านโบราณล้านนา  ศูนย์การเรียนรู้การทำเตา ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมสะดือร้อง  ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าและผักสวนครัว  พักโฮมสเตย์ในบ้านร้องหลอดซึ่งอยู่ใกล้กับวัด  มีบรรยากาศที่ปลอดโปร่งสะดวกสบายเข้าพักและเรียนรู้วิถีชีวิตชนบทแบบล้านนากับเจ้าของบ้าน ที่รอต้อนรับอยู่  สำรองห้องพักที่ พ่อบุญหล้า  โฮมสเตย์ร่มบุญ     หมายเลขโทรศัพท์ 090-6737245,053-722448


Visitors: 1,458,160