ข่าวพาน-เชียงราย ปีที่3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปักษ์แรก

ข่าวพาน-เชียงราย  ปีที่3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ปักษ์แรก

*****

พร้อมแล้วเจียงฮายเกมส์ ผวจ.ชร.ตั้งโต๊ะแถลงข่าว พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงพญามังราย

15 พ.ย.61 07.00น. นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นางรัตน  จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงราย และ พ.ต.อ.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย  แถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ณ บริเวณสันเขื่อนริมน้ำกก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  มีสื่อมวลชนและส่วนราชการ จำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว  ต่อจากนั้นคณะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปยังอนุสาวรีย์พญามังราย บริเวณห้าแยกพ่อขุน เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงพญามังรายเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์#พาน108

หมอชวนวิ่งภาคเหนือสาย 2  ผ่านตลาดเมืองพาน ชวนปชช.ดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

10 พ.ย.61 14.00 น. นพ.สำเริง สีแก้ว  รองผู้อำนวยการรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์  นำขบวนนักวิ่งจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข  วิ่งคบเพลิงผ่านถนนหน้าตลาดเทศบาลตำบลเมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  เพื่อรณรงค์ให้แพทย์  บุคลากรทางการแพทย์ ได้ออกกำลังกาย และเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย  ในการวิ่งในโครงการหมดชวนวิ่งนี้ แบ่งการวิ่งออกเป็น  15 สาย  เริ่มจากจังหวัดชายขอบทั่วประเทศ  เชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นของภาคเหนือสาย 2  โดยมีแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นแกนนำแต่ละจังหวัด ผลัดเปลี่ยนกันคนละ 3.5 กิโลเมตร ส่งเป็นทอดๆจนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 #พาน108

*****

 

ไฟพระฤกษ์กีฬาแห่งชาติ"เจียงฮายเกมส์"มาแล้ว


วันนี้ (7 พ.ย.61) จังหวัดเชียงรายอัญเชิญไฟพระฤกษ์ เพื่อใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์” จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดเชียงราย โดยมี นายอมร กิตติกวางทอง วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย อัญเชิญไฟพระฤกษ์จากรถยนต์ นำมาประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อำเภอพาน นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพสักการะ และอัญเชิญไฟพระฤกษ์ จุดคบเพลิงแก่ผู้แทนนักกีฬา จากนั้น ได้อัญเชิญไฟพระฤกษ์ขึ้นยังรถบุษบก โดยมีขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ ขบวนนักวิ่ง เคลื่อนผ่านหน้าตลาดไปยังที่ว่าการอำเภอพาน และอำเภอแม่ลาว เป็นจุดต่อไป

Visitors: 1,459,268