โอ้แม่จ้าว!เจียงฮายเกมส์ 18 อำเภอพาเหรดสุดอลังการงานสร้าง(ประมวลภาพ)


     โอ้แม่จ้าว!เจียงฮายเกมส์ 18 อำเภอพาเหรดสุดอลังการงานสร้าง(ประมวลภาพ)

             28 ต.ค.61 ชาวเชียงรายนับหมื่นจาก 18 อำเภอ ร่วมกันจัดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรม เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ  พร้อมด้วยส่วนราชการ เอกชน  กล่าวต้อนรับประชาชนที่มาชมริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรม 18 อำเภอ  จากหน้าอานุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช  สู่ถนนบรรพปราการ  มุ่งหน้าสู่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ(เวทีกลาง)

                     โดยมีขบวนจาก 18 อำเภอ โดยการจับฉลากเริ่มจาก1.อำเภอเมือง  2.อำเภอพญาเม็งราย 3.อำเภอแม่ฟ้าหลวง 4.อำเภอเวียงป่าเป้า 5.อำเภอแม่สาย 6.อำเภอดอยหลวง 7. อำเภอแม่สรวย 8.อำเภอเชียงของ 9.อำเภอเวียงชัย 10.อำเภอแม่ลาว 11.อำเภอเชียงแสน 12.อำเภอเวียงแก่น 13.อำเภอพาน 14.อำเภอป่าแดด 15.อำเภอแม่จัน 16.อำเภอขุนตาล 17อเภอเทิง 18.อำเภอเชียงรุ้ง  แต่ละขบวนต่างนำเสนอของดีต่างๆในอำเภอของตน  แมงสี่หูห้าตาซึ่งเป็นมาสคอตเจียงฮายเกมส์ที่สร้างด้วยวัสดุชนิดต่างๆแสดงออกเป็นศิลปะท้องถิ่นหรือโฟลคอาร์ต  แสดงถึงความพร้อมเพรียงกันที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเจียงฮายเกมส์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-28 พฤศจิกายน 2561 

                   ผลการประกาศรางวัลพาเหรดเจียงฮายเกมส์  รางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอแม่ฟ้าหลวง  ได้รับเงินรางวัล 1 ล้านบาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอดอยหลวง ได้รับเงินรางวัล 5 แสนบาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอพานได้รับเงินรางวัล 3 แสนบาท#พาน108 

 

Visitors: 1,459,268