ข่าวพาน-เชียงราย เดือนมีนาคม 2562 ปีที่ 4 ปักษ์แรก

ข่าวพาน-เชียงราย เดือนมีนาคม 2562  ปีที่ 4 ปักษ์แรก

*****

งานเข้า!สอบเข้มการทำหน้าที่นักข่าวสมาคมนักข่าวเชียงราย

13 มี.ค.62 10.30 น.นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย พร้อมด้วยนายราวิน เสริมวิทยากุล อดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย นายหัสดินทร์ธร สองสมุทร ประธานชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย น.ส.ธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดเชียงราย นายสมพงษ์ ศุภชนะชลสิทธิ์ ประธานชมรมวิทยุเครือข่าย 17 จังหวัดภาคเหนือ และสื่อมวลชนสาขาต่างๆ จำนวนกว่า 20 คน เข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผวจ.เชียงราย และนายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบสถานภาพและการดำเนินงานของสมาคมนักข่าวเชียงราย ที่มีนายมานพ อุบลรัตน์ เป็นนายกสมาคม ต่อการดำเนินการจดทะเบียนถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่   มีการดำเนินงานตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่   และมีสมาชิกเป็นนักข่าวหรือสื่อมวลชนจริงหรือไม่   ที่ศูนย์ดำรงธรรม  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

             ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 78-109 และกฎหมาย อื่นๆ การจดทะเบียนสมาคมมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หรือไม่และคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมดังกล่าวเป็นสื่อมวลชน(นักข่าว)จริงหรือไม่ ประการสำคัญที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวเชียงรายสร้างความสับสนและเข้าใจผิดในการดำเนินกิจกรรมทางสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์แก่สังคมโดยรวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมาสมาคมสื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์เชียงรายได้ถูกสอบถามจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรมหารายได้ของสมาคมดังกล่าวว่า สมาคมสื่อมวลชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหรือไม่

            นายโชติศิริ กล่าวว่า เนื่องจากมีการจัดงานบางอย่างของสมาคมนักข่าวเชียงราย ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดยตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับสมาคมที่นายทะเบียนท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การดำเนินการนั้นต้องไม่เป็นการหากําไร หรือหารายได้แบ่งปันกัน ทำให้สมาคมสื่อมวลชนฯ มักถูกสอบถามจากประชาชน และหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนอยู่บ่อยครั้ง โดยที่สมาคมสื่อมวลชนฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดของสังคม นอกจากนี้ยังมีข้อสอบถามถึงพฤติกรรมของสมาคมนักข่าวฯ ในการรับจัดอบรมการเขียนข่าวการทำข่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้งบราชการ การจัดพาสื่อมวลชนไปศึกษาดูงานต่างจังหวัดโดยใช้งบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยผู้ที่ไปไม่ใช่สื่อมวลชน และการจัดศึกษาดูงานจังหวัดเชียงรายโดยร่วมกับองค์กรสื่อต่างพื้นที่แต่ขอใช้งบประมาณจังหวัดเชียงราย ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร  ผวจ.เชียงราย สมัยนั้นไม่เห็นชอบ 

            ทางด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนโดยเร็ว โดยเบื้องตนจะสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินงานของสมาคมนักข่าวฯว่าถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่ หากมีการทำผิดจริงจะส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะนายทะเบียนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในการยุบสมาคมต่อไป

           

*****

เซ็นทรัลเชียงรายเปิดโฉมใหม่ สไตล์ชีวิตสุดเหนือ ชูจุดขายเสน่ห์ล้านนาดึงดูดนักท่องเที่ยว

9  มี.ค.62  16.00 น.  นายภาษเดช  หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดงาน “CentralPlazaChiangrai Grand Opening The Brand New”  พร้อมด้วย นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมเมอร์เชียล บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน),นางอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขต ภาคเหนือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) , นายวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย  ,นางกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา            ผู้อำนวยการผู้อำนวยการททท.สนง.เชียงราย,นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์  พาณิชย์จังหวัดจังหวัดเชียงราย,นายเสริฐ ไชยยานันตา  ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวและกีฬาเชียงรายและสื่อมวลชนทุกแขนง  ร่วมเป็นสักขีพยานเปิดงาน   ณ ชั้น G  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

            เซ็นทรัลพัฒนา หรือซีพีเอ็น ได้พัฒนา  เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตสุดเหนือ” ซึ่งเรวบรวมความเป็นที่สุดของสินค้าและบริการจากดินแดนเหนือสุดของประเทศมารวมไว้ที่นี่ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิต ‘Center of Life’ โดยได้ดึงเสน่ห์ของล้านนามาเป็นแก่นในการตกแต่ง และในการสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และร่วมโปรโมทการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของภาครัฐ  ในการรีโนเวทในครั้งนี้ ซีพีเอ็นจึงได้ดึงอัตลักษณ์ของล้านนา ซึ่งอยู่คู่จังหวัดเชียงราย มาถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รู้จัก อย่างเช่น การเพิ่มโซน Northern Village แหล่งรวมของฝากและสินค้าคุณภาพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในดีไซน์ที่ทันสมัย และดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามในแบบล้านนาสไตล์, ปรับปรุงโซนกาดหลวง ให้ดูโปร่งและทันสมัยพร้อมเพิ่มร้านขายอาหารพื้นเมือง และยังได้เพิ่มเสื้อผ้าแบรนด์ยอดนิยมอีกมากมายหลายร้านให้ครบทุกไลฟ์สไตล์  พร้อมต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนแล้ว ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็ฯทรัลเชียงราย#พาน108

 

 ***** 

(พื้นที่โฆษณา)

สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันนักข่าวแห่งชาติ  5 มี.ค.62

            5 มี.ค.62   สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมวันนักข่าวแห่งชาติ  นายโชติศิริ  ดารายน  นายกสมาคมสื่อฯเชียงรายพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคม  ร่วมกันจัดกิจกรรมวันนักข่าวแห่งชาติ  ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวที่ล่วงลับไปแล้ว  ณ วัดศรีเกิด  อ.เมือง จ.เชียงราย  โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นายประเสริฐ  จิตพลีชีพ  ปลัดจังหวัดเชียงราย,นายกฤษณ์  เจริยธุรกิจ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงราย  ,พ.อ.ปรัชญา ครามะคำ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 37,พ.อ.ณที พิมเสน รองผู้บัญชาการหน่วยทหารม้าเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  สื่อมวลชนทุกแขนง  ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง  ในช่วงบ่ายมีการประชุมแถลงผลการดำเนินกิจกรรมของสมาคมและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของสมาชิก  ณ โรงแรมพิมานอินน์  อ.เมือง   จ.เชียงราย 

            วันนักข่าว หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน)

ปัจจุบันข่าวสารข้อมูลกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต แต่ความจำเป็นดังกล่าวไม่ใช่เพียงเนื้อหาของข่าวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คนหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวก็มีความสำคัญ ในฐานะคนกลางที่ทำหน้าที่ส่งผ่านข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนไปยังผู้อ่านด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบคนทำข่าวเฉกเช่นกระจกสะท้อนสังคมก็คงไม่ผิดอะไรนัก เพียงแต่ควรจะสะท้อนทุกด้านอย่าสะท้อนเพียงด้านเดียวเท่านั้น  ในแวดวงหนังสือพิมพ์มีผู้เรียกนักหนังสือพิมพ์หรือนักข่าวว่า ฐานันดร ความหมายโดยนัยคือ ผู้มีสถานะแตกต่างจากบุคคลอื่นตามธรรมดาทั่วไป หรือแปลความหมายในลักษณะผู้มีอภิสิทธิ์ในการขีด เขียน เรื่องราวต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชน

  

Visitors: 1,459,268