ข่าว พาน-เชียงราย เดือนพฤษภาคม 2562 ปักษ์แรก ปีที่ 4

ข่าว พาน-เชียงราย เดือนพฤษภาคม 2562 ปักษ์แรก ปีที่ 4

*****

พระปฐมบรมราชโองการ รัชกาลที่ ๑๐
"เราจะสืบสานรักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ซึ่งถือเป็นเครื่องประดับแสดงพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งภัฐรบิฐ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้จัดทำเพจเมืองพานนิวส์ กลุ่มข่าวเมืองพานนิวส์ เว็บไซต์พาน108

*****

สมรสสมรัก ***  4 พ.ค.62 พ.อ.สุวิทย์  วังยาว  รอง ผบ.มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช เป้นประธานพิธีมงคลมงรส ระหว่าง น.ส.เสาวลักษณ์        กาเงิน กับนายปริญญา หล้าเถิง  บุตร รท.ประพันธ์ หล้าเถิง  นางศรัญญา  หล้าเถิง ณ  หอประชุม อบต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย          นายนราธิป  เนตรคำ  บรรณาธิการเว็บไซต์พาน108 และเพจเมืองพานนิวส์  ร่วมแสดงความยินดี

*****

Visitors: 1,459,266