ข่าวพาน-เชียงราย เดือนพฤษภาคม 2562 ปีที่ 4 ปักษ์หลัง

ข่าวพาน-เชียงราย  เดือนพฤษภาคม 2562  ปีที่ 4 ปักษ์หลัง

*****

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร

22  พ.ค.62  13.00น.  นายภาษเดช   หงส์ลดารมภ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างศักยภาพการตลาด  ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม  วันที่  22 – 24  พฤษภาคม 2562  ณ  ห้องประชุมหิรัญนคร โรงแรม เวียงอินทร์ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท  เชียงราย  โดย นางกฤษนันท์  ทะวิชัย  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานต้องรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแปรรูปเกษตรกลุ่มภาคเหนือตอนบน   เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  พัฒนาและต่อยอดให้มีศักยภาพทางการตลาดระดับสากล#พาน108

 

จังหวัดเชียงราย เปิดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 “เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย” จัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคม


                  สำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทยแอร์ เอเชีย จัดแถลงความพร้อมการจัดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ ร้านกาแฟ Inspire by princessศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง โครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อส่งเสริมและ สนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ พัฒนาให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง ค้าขาย เจรจาธุรกิจ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนและขยายผลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟในประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวกับชาและกาแฟ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจร สำหรับการจัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฎาคม ซึ่งได้กำหนดให้เป็นเดือนแห่งชาและกาแฟ ของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งหมายให้เกิดการับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแหล่งชาและกาแฟเชียงราย เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย และ กระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งเดือน (รายละเอียดคลิ๊กที่ภาพ)

ชาวอ.พานสักการะพระธาตุจอมแว่ในงานประเพณีแปดเป็ง

 

18  พ.ค.62  เวลา  10.30 น. นางภัทราวดี  ปัญญาบุญ  นายอำเภอพาน,  นายยศวัตร  ปิติภูวพิพัฒน์ นายกอบต.เมืองพาน  พร้อมด้วย  คณะสงฆ์ และประชาชนชาว อ.พาน จ.เชียงราย  ร่วมพิธีสืบชะตา ทำบุญสักการะพระธาตุจอมแว่  งานประเพณีแปดเป็ง  ซึ่งเป็นประเพณีทำบุญสืบทอดติดต่อกันมาทุกปีโดยมีพระครูพิพิธวัฒนโกวิท เจ้าคณะอำเภอพานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในปีนี้ตรงกับวัน เสาร์ ที่ 18  พฤษภาคม 2562  เป็นวันพระใหญ่  วันวิสาขบูชา  ในช่วงเช้ามีการประกอบพิธีทางศาสนาภายในวัดพระธาตุจอมแว่  ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมแว่ บ้านใหม่จอมแว่  ต.เมืองพาน อ.พาน  ผู้ใช้ยวดยานพาหนะบนถนนพหลโยธิน  จะสามารถมองเห็นพระยืนโดดเด่นอยู่บนยอดเขาเมื่อเข้าสู่ตัวตลาดอ.พาน  ซึ่งวัดพระธาตุดอยจอมแว่แห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอพานและใกล้เคียง 

 วัดพระธาตุจอมแว่ เป็นหนึ่งในพระธาตุ 9 จอม ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  พระธาตุจอมแว่ ได้สร้างขึ้นโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว (พะเยา) ในราวพ.ศ.1837 โดยที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นดอยซางคำ (ชื่อเดิมของดอยจอมแว่) เพื่อตรวจดูอาณาเขตบ้านเมืองของพระองค์ว่ามีไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ว่าอยู่ตรงไหนบ้าง จากนั้นจึงเสด็จไปยังดอยอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ตอนเหนือของลำน้ำแม่คาวด้วน และเสด็จเลียบต้นดอยด้วน (ปัจจุบันคือ ดอยงาม) แล้วเสด็จไปยังเมืองภูกามยาว เมื่อพระองค์เสด็จถึงเมืองภูกามยาวใน เดือน 4 ปีเดียวกัน จึงโปรดให้ขันฑเสนามาตย์ นำผู้ที่มีความรู้ในการก่อสร้างเจดีย์ พร้อมกับไพร่ฟ้าปลายแดน มาลงแรงช่วยกันสร้างพระธาตุจอมแว่ขึ้นที่ดอยซางคำ โดยได้บรรจุพระเกศาธาตุ และแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ สร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน 8 จึงได้มีพิธีการเฉลิมฉลองสมโภชพระเจดีย์เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ในสมัยเจ้าเมืององค์ต่อมา บ้านเมืองอยู่ในสภาวะไม่สงบสุขประชาชนจึงได้อพยพไปอยู่ที่อื่น ทำให้พระธาตุจอมแว่ทรุดโทรมปรักหักพังจากภัยธรรมชาติ จนในปีพ.ศ.2380 พระยาหาญเจ้าเมืองพานคนแรกจึงได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่จากซากเดิม จนในสมัยพญาไชยชนะสงคราม เจ้าเมืองพานคนที่ 3 ได้ร่วมศรัทธา 3 หมู่ ร่วมกันบูรณาพระธาตุขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม แล้วบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ

 

 

 

                


 
Visitors: 1,459,268