ข่าวพาน-เชียงราย ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2562 ปีที่ 4

ข่าวพาน-เชียงราย ปักษ์แรก เดือนมิถุนายน 2562 ปีที่ 4

*****

นายอำเภอพานชวนปั่น เนื่องในวันจักรยานโลก และสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอพาน

      1 มิถุนายน 2562 นางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน พร้อมด้วยสมาชิกชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพานประมาณ 20 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานสำรวจพื้นที่รอบอำเภอพาน เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและ ร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมวันจักรยานโลกในวันที่ มิถุนายน ที่จะถึงนี้ด้วย โดย193 รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติในปัจจุบัน ได้ลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยไม่มีเสียงคัดค้าน และไม่มีการงดออกเสียง ในที่ประชุมวาระปกติสมัยที่ 72 ของสมัชชาใหญ่ที่นครนิวยอร์ค เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ประกาศให้วันที่ มิถุนายนของทุกปีเป็น วันจักรยานโลกสากล” (International World Bicycle Day) โดยได้นำสมาชิกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานวัดพระธาตุจอมรุ่ง ต.แม่เย็น อ.พาน และพื้นที่โดยรอบระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร

         วัดพระธาตุจอมรุ่ง ตั้งอยู่บนเขาพื้นที่หมู่ที่ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สามารถเดินทางจากถนนพหลโยธินขาขึ้น เข้าไปประมาณ กิโลเมตร ก็จะพบพื้นที่ป่าเบญจพรรณ เดินขึ้นบันได 199 ขั้นขึ้นสู่พระธาตุจอมรุ่ง บรรยากาศสงบเงียบ รายล้อมด้วยป่าไม้เบญจพรรณ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบล้านนาสีเหลืองอร่ามทั้งองค์ มีฉัตรตั้งอยู่ทั้งสี่มุม#พาน108

 

Visitors: 1,458,161