ข่าวพาน-เชียงราย เดือนกันยายน 2562 ปีที่ 4

ข่าวพาน-เชียงราย เดือนกันยายน 2562 ปีที่ 4

 ******

วิ่งย้อนรอยวันวานมินิมาราธอน 2019

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 05.30 น. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงรายเขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งย้อนรอยวันวานมินิมาราธอน 2019 นางภัทราวดี สุทธิธนกุล นายอำเภอพาน โดยนายมานัส พรหมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์นักเรียนศิษย์เก่าและนักวิ่งกว่า 1,560 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์และเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศล อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนประชาชนและศิษย์เก่าโรงเรียนพานพิทยาคมโดยแบ่งออกเป็น1.ประเภทมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร 2. ประเภทฟันรัน 6 กิโลเมตร 3. ประเภท VIP และ 4 ประเภทนักเรียน6 กิโลเมตร ซึ่งในวันดังกล่าวทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมวิ่งประเพณี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีนักเรียนทุกระดับชั้นกว่า 1,600 คน เข้าร่วมการทดสอบทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 3,000 คน#เมืองพานนิวส์

                                                          *****

เชียงราย-เปิดหอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน  และเปิดบ้านศิลปินสล่าเมืองพานพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

25  ก.ย. 62  10.00  น.นายภาสกร  บุญญลักษณ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดหอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน  ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารไปรษณีย์หลังเก่าหน้าที่ว่าการอำเภอพาน  โดยมีนางภัทราวดี  สุทธิธนกูล  นายอำเภอพาน  พร้อมด้วย กลุ่มสล่าเมืองพาน  และหน่วยงานราชการ  ร้านค้าเอกชน   ร่วมพิธีเปิด  โดยหอศิลป์หลังนี้ ถือเป็นหอศิลป์ระดับอำเภอแห่งแรกของประเทศที่ราชการสนับสนุนการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งได้จัดแสดงผลทางทางศิลปะของกลุ่มสล่าเมืองพาน  จำนวน 33 คน  จำนวนกว่า 80  ชิ้นผลงาน  ที่นำมาจัดแสดงในวันเปิดทำการ  และจะมีนิทรรศการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามโอกาสต่าง  เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาชมโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

นายพานทอง  แสนจันทร์ ประธานกลุ่มศิลปะสล่าเมืองพาน  กล่าวว่า   กลุ่มสล่าเมืองพาน  ก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ. 2546  นับเป็นกลุ่มที่มีการก่อตั้งมายาวนานกลุ่มหนี่งของจังหวัดเชียงราย  และพยายามผลักดันให้มีการตั้งหอศิลป์ขึ้น ในอำเภอพาน  จนกระทั่งนางภัทราวดี  สุทธิธนกูล  นายอำเภอพานคนปัจจุบันได้มาดำรงตำแหน่งเมื่อ 3 ปีก่อน  และได้นำกลุ่มศิลปะสล่าเมืองพานทำงานร่วมกับภาคราชการในหลายๆโอกาส  เช่น  การเขียนภาพประวัติในหลวง ร.9 เสด็จอำเภอพานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  การออกแบบริ้วขบวนกีฬาแห่งชาติจังหวัดชียงราย   และทำงานต่อเนื่องจนสามารถผลักดันการตั้งหอศิลปะวัฒนะธรรมแห่งนี้จนสำเร็จ  หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานศิลปะ  ซึ่งงานศิลปะเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์  หอศิลป์แห่งนี้เป็นของคนอำเภอพานทั้งอำเภอ  เราจะปลูกต้นกล้าทางศิลปะเพื่อคนอำเภอพาน และสังคม  จึงหวังว่าหอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเยาวชนและสังคม  และมีกิจกรรมด้านศิลปะต่อเนื่องตลอดไป


ภายในงานยังได้แสดงผลงานภาพเขียนของ ครูจำรัส พรหมมินทร์  ศิลปินภาพเขียนพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์วาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ  เป็นภาพวิถีชีวิตผู้คนในชนบท  เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังๆต่อมาอีกหลายคน  ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนนับพันภาพ  ปัจจุบันผลงานภาพเขียนของครูจำรัสเป็นที่นิยมของนักสะสมภาพสิลปะ มีมูลค่าสูงในตลาดของนักสะสมผลงานศิลปะซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพให้นำมาจัดแสดงในหอสิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพานด้วย

ต่อจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปเปิดบ้านศิลปินอีก 4 แห่งในพื้นที่อำเภอพาน โดยเริ่มจาก บ้านนายพานทอง  แสนจันทร์  ประธานกลุ่มศิลปะสล่าเมืองพาน   ซึ่งได้จัดแสดงผลงานภาพวาดขนาดใหญ่ที่รวบรวมไว้หลายสิบชิ้นไว้ภายในแกลอรี่ส่วนตัวจัดแสดงอยู่ภายในบริเวณบ้านเลขที่ 36  หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง  ต.ดอยงาม  อ.พาน จ.เชียงราย  เป็นศิลปินที่วาดภาพศิลปะแนวศิลปะไทย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรจน์  บางแสน ชลบุรี   ประกอบอาชีพเป็นศิลปินอิสระ  มีผลงานสร้างสรรค์แลแสดงงานศิลปะอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้รับรางวัลสาขาทางศิลปะต่างๆจนมีชื่อเสียงเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะไทย#พาน108

  ต่อจากนั้นรองผวจ.เชียงรายและคณะได้เดินทางไปเปิดบ้านศิลปินอีก 3 แห่ง และปิดโครงการเปิดบ้านศิลปินแห่งที่สุดท้ายที่บ้าน นายกำธร สีฟ้า  ครูสอนศิลปะที่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างผลงานภาพเขียนได้หลายหลายเทคนิค  มีการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากเกษียณอายุราชการครู ได้เปิดบ้านเป็นแกลอรี่แสดงผลงานที่บ้านฮ่องหลง  (ถนนข้างที่ว่าการอำเภอพาน)  ต.เมืองพาน จ.เชียงราย  และได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเยาวชน โดยใช้ชื่อว่าบ้านครูศิลป์  เผยแพร่เทคนิคความรู้ทางด้านศิลปะต่างๆ

***************

นักปั่นจักรยานอำเภอพานกว่า  300  คัน รณรงค์ปั่นจักรยานวันคาร์ฟรีเดย์ ปลอดรถ ลดโลกร้อน

 

22 ก.ย.62 06.30 น. ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  นางภัทราวดี  สุทธิธนกูล  นายอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการ “ปั่นจักรยานฮักเมืองพาน  วันปลอดรถ  ลดโลกร้อน Car Free Day 2019” พร้อมด้วยนายอินชัย  อุ่นหน้อย  สาธารณสุขอำเภอพาน  ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน โดยร.ต.อ.สุวิน พรมมา ประธานชมรมฯ  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองพาน และนักปั่นจักรยานกว่า 300  คัน ร่วมกิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์  ปลอดรถ  ลดโลกร้อน  โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานจากที่ว่าการอำเภอพาน ไปตามถนนพหลโยธินขาขึ้น แวะจุดพักที่วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว  ผ่านไปตามท้องทุ่งนาระหว่างหมู่บ้าน  ไปสู่วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง  เพื่อร่วมกันหล่อพระพุทธรูปพระทันใจ โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์  เจ้าอาวาสวัดหัวฝายนำคณะโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายต้อนรับคณะนักปั่นจักรยานรณรงค์วันปลอดรถลดโลกร้อน  รวมระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร

 

                นายภัทราวดี กล่าวว่า   กิจกรรมวันคาร์ฟรีเดย์  ปั่นจักรยานฮักเมืองพาน  วันปลอดรถ  ลดโลกร้อน  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น  รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ  ช่วยประหยัดเวลา  ในการเดินทาง  และส่งผลต่อการประหยัดน้ำมัน รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ของประชาชน

                                                            ******

ขอเชิญร่วมกิจกรรมคนดนตรี  เอ๋ วิชาร์จ เวิร์คโชว์เวิร์คช็อป  เจียงฮาย 2562

ขอเชิญประชาชนทั่วไป และผู้สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม เอ๋ วิชาร์จ เวิร์คโชว์ ช็อปดนตรี  การแสดงดนตรีกึ่งเวิร์คช็อป  ที่ไม่ใช่ให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความรู้ทางดนตรีแก่ผู้เข้าชมด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเล่นดนตรี  การเล่นกีต้าร์  แนวคิดและทัศนคติในการเล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์ให้ได้แรงบันดาลใจ  ตลอดจนการนำเอาไอเดียการปรับเสียงและเอฟเฟกต์กีต้าร์ไปประยุกต์ใช้  ในวันเสาร์ที่  28  กันยายน 2562 เวลา  14.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมเชาว์  พงศ์สุวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พาณิชการเชียงราย  ค่าเข้างานฟรี

****************

 

เยาวชนจังหวัดเชียงราย 18 อำเภอ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์วันเยาวชนแห่งชาติ

20 ก.ย.62 ที่ลานศิลป์ลานธรรม ศาลากลางหลังแรกของจังหวัดเชียงราย  นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562  นางสาวหยาดฝน  จินวงค์  ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ทหาร  ตำรวจ  พร้อมด้วยเยาวชน อายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวนกว่า 400 คน จาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2562

                นายประเสริฐ  กล่าวว่า  เด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ  ที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่  และสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ด้านสติปัญญา อารมณ์   สังคม  และพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย มีความมั่นคงในการใช้ชีวิต  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรมมีสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี  กล้าคิด  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีของประชาธิปไตย  ตลอดจนภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง  และเป็นแกนนำในการพัฒนาพร้อมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

                โดยช่วงเช้าเยาวชน เดินรณรงค์จากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เข้ามายังบริเวณงาน ภายในงานได้มีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับเยาวชน  การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่างๆ  และเวทีการแสดงของเยาวชน เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  และมอบประกาศนียบัตรเยาวชนดีเด่นแขนงต่างๆ เช่น เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562  รวมถึงองค์กรที่สนับสนุนการจัดงาน  องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน   ในช่วงบ่ายตัวแทนเยาวชนทั้ง 18 อำเภอ ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  กิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ “  ร่วมกันพัฒนาเก็บขยะบริเวณลานศิลป์ ลานธรรม และทำความสะอาดวัดพระสิงห์  โดยแต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อโทนสีเหลือง

***********************

รางวัลที่ มาหา! แม่เฒ่าเงินไม่พอ ซื้อใบเดียว แบ่งให้เพื่อนรวยด้วย


เวลา 10.30 น.วันที่ 17 ก.ย. ร.ต.อ.มงคลชัย วิรัตเกษม สว.(สอบสวน)สภ.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย เผยว่า เมื่อเย็นวันที่ 16 ก.ย.ได้มีนางสุรีย์รัตน์ ฝั่นพรม อายุ 47 ปี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเป็ด อยู่บ้านเลขที่ 116 หมู่ ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย นำสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.ย.62 หมายเลข 340388 งวดที่ 36 ชุดที่ 41 ซึ่งถูกรางวัลที่ จำนวนเงิน 6,000,000 บาท เข้าแจ้งความขอบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และจะไปรับเงินที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลในวันที่ 17 ก.ย.62 นางสุรีย์รัตน์ เผยกับ ร.ต.อ.มงคลชัยว่า เป็นโชคที่เข้ามาหาถึงบ้าน กล่าวคือ ขณะที่นายอนุชิต ฟั่นพรม สามีตนนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนบ้านบริเวณลานหมู่บ้าน ได้มีคนเร่ขายลอตเตอรี่ ชายหญิง คน เดินมาขายสลากกินแบ่ง โดยนางนาง เชื้อเมืองพาน อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 83 หมู่ 13 บ้านหนองเป็ด ต.สันมะเค็ด อ.พาน ที่นั่งอยู่ด้วย ได้ซื้อหมายเลข 340388 ไป ใบ เหลืออยู่อีก ใบ นายอนุชิต สามีตนได้ซื้อกลับมาบ้าน

พอประกาศรางวัล และตรวจดู พบว่าถูกรางวัลที่ จึงมาขอบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และจะนำเงินไปใช้หนี้ ทำบุญ รักษาตัวนายอนุชิต ที่เป็นอัมพฤกษ์ ที่เหลือเอาไปลงทุนค้าขาย” นางสุรีย์รัตน์ กล่าวด้านนางนาง เชื้อเมืองพาน ชาวบ้านผู้มีโชคมาหาถึงบ้าน ร่วมกับเพื่อนบ้านหมู่บ้านเดียวกัน เผยว่าครั้งแรกตนเองจะซื้อเลขทะเบียนรถ แต่ไม่มีหมายเลขที่ต้องการ คนขายจึงเสนอขายเลข 340388 ราคาฉบับละ 100 บาท ซึ่งเป็นหวยชุด ใบ ตนมีเงินไม่พอ จึงซื้อเพียง ใบ ส่วนอีกใบ นายอนุชิต ที่นั่งอยู่ด้วยกันได้ซื้อไปไว้ ปรากฏว่าโชคดีทั้งคู่ ทำให้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน เมื่อรู้ข่าวได้มาร่วมแสดงยินดีทั้งหมู่บ้าน

ที่มา  https://www.thairath.co.th/news/local/north/1662500 

 *****

คอนเสิร์ตแด๊กซ์ร็อคไรเดอร์แอนด์ซิลลี่ฟูล ณ ภูพานรีสอร์ทแอนด์สปอร์ตคลับ เสาร์ที่ 26 ต.ค.62

มันส์ไปกับคอนเสิร์ต แด็กซ์ ร็อคไรเดอร์ และซิลลี่ฟูล  ที่ ภูพานรีสอร์ต  วันเสาร์ที่ 26  ตุลาคม 2562  20.00 เป็นต้นไป

 ณ ภูพานรีสอร์ท แอนด์สปอร์ตคลับ  บัตรคอนเสิร์ตราคา 1,500 บาท ต่อโต๊ะ4ท่าน  และ 1,800 บาท วีไอพี   ฟรี ลีโอ 4

ขวด +กับแกล้ม   สอบถามและซื้อบัตร 091-8524767,089-1353936  

*****

ตลาดหลักทรัพย์พัฒนา40ผู้ประกอบการ ดูงานธนพิริยะ(มหาชน)

3 ส.ค.62   คุณนพเก้า  สุจริตกุล  ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เจ้าหน้าที่โครงการ SET Social Impact นำผู้ประกอบการ  40 คน เข้าเยี่ยมชมกิจการธุรกิจค้าปลีก บริษัท ธนพิริยะ  จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี คุณอมร  พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน#พาน108

 

*****

วิ่งกิโลรัน ชมแลนด์มาร์คเชียงรายเมืองศิลปะ ชิม8เมนูเด็ดเมืองเหนือ ไลฟ์สไตล์อีเวนท์นานาชาติ 15 ธ.ค.62

 

          จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงราย ร่วมกับกลุ่มบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าว กิโลรัน เชียงราย 2019” (KILORUN CHAING RAI 2019) หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับการเปิดเส้นทางวิ่งกินเที่ยวทั้งไทยแลนด์ซีรีย์และเอเชียซีรีย์ใน 4ประเทศที่ผ่านมา โดยเน้นคอนเซ็ปต์งานไลฟ์สไตล์อีเวนท์นานาชาติรูปแบบใหม่ไม่ซ้ำใคร จัดวิ่งยามเช้ากับประเภทKM วิ่งผ่านชมวิวเมืองแห่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (The Iconic City) และประเภท KG เดินวิ่งกินชิลยามบ่ายกับอาหารจานเด็ดดังแต่ละเมือง ควบคู่เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่จัดงาน ล่าสุดเปิดเส้นทางวิ่งใหม่ครั้งแรกในภาคเหนือ กับไทยแลนด์ซีรีย์ กิโลรัน เชียงราย 2019”วิ่งชมเมืองศิลปะครบรส และชาร์จพลังต่อด้วย เมนูเด็ดต้องลองจัด

   พื้นที่เนื้อหาหลัก

Visitors: 1,459,035