หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน และบ้านศิลปินสล่าเมืองพาน

หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน

  และบ้านศิลปินสล่าเมืองพาน

หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน  ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารไปรษณีย์หลังเก่าหน้าที่ว่าการอำเภอพาน  สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  ซึ่งได้จัดแสดงผลทางทางศิลปะของกลุ่ม สล่าเมืองพาน  จำนวน 33 คน  จำนวนกว่า 80  ชิ้นผลงาน  ที่นำมาจัดแสดงในวันเปิดทำการ  และจะมีนิทรรศการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามโอกาสต่าง  เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้ามาชมโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชม

นายพานทอง  แสนจันทร์ ประธานกลุ่มศิลปะสล่าเมืองพาน แจ้งว่า   กลุ่มสล่าเมืองพาน  ก่อตั้งมาเมื่อปีพ.ศ. 2546  นับเป็นกลุ่มที่มีการก่อตั้งมายาวนานกลุ่มหนี่งของจังหวัดเชียงราย  และพยายามผลักดันให้มีการตั้งหอศิลป์ขึ้น ในอำเภอพาน  จนกระทั่งนางภัทราวดี  สุทธิธนกูล  นายอำเภอพานคนปัจจุบันได้มาดำรงตำแหน่งเมื่อ 3 ปีก่อน  และได้นำกลุ่มศิลปะสล่าเมืองพานทำงานร่วมกับภาคราชการในหลายๆโอกาส  เช่น  การเขียนภาพประวัติในหลวง ร.9 เสด็จอำเภอพานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  การออกแบบริ้วขบวนกีฬาแห่งชาติจังหวัดชียงราย   และทำงานต่อเนื่องจนสามารถผลักดันการตั้งหอศิลปะวัฒนะธรรมแห่งนี้จนสำเร็จ  หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานศิลปะ  ซึ่งงานศิลปะเป็นจิตวิญญาณของมนุษย์  หอศิลป์แห่งนี้เป็นของคนอำเภอพานทั้งอำเภอ  เราจะปลูกต้นกล้าทางศิลปะเพื่อคนอำเภอพาน และสังคม  จึงหวังว่าหอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของเยาวชนและสังคม  และมีกิจกรรมด้านศิลปะต่อเนื่องตลอดไป

ภายในงานยังได้แสดงผลงานภาพเขียนของ ครูจำรัส พรหมมินทร์  ศิลปินภาพเขียนพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์วาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ  เป็นภาพวิถีชีวิตผู้คนในชนบท  เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังๆต่อมาอีกหลายคน  ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนนับพันภาพ  ปัจจุบันผลงานภาพเขียนของครูจำรัสเป็นที่นิยมของนักสะสมภาพศิลปะ มีมูลค่าสูงในตลาดของนักสะสมผลงานศิลปะซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพให้นำมาจัดแสดงในหอสิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพานด้วย

นอกจากนั้นยังมีบ้านศิลปินอีก 4 แห่งในพื้นที่อำเภอพาน โดยแห่งแรกเริ่มจาก บ้านนายพานทอง  แสนจันทร์  ประธานกลุ่มศิลปะสล่าเมืองพาน   ซึ่งได้จัดแสดงผลงานภาพวาดขนาดใหญ่ที่รวบรวมไว้หลายสิบชิ้นไว้ภายในแกลอรี่ส่วนตัวจัดแสดงอยู่ภายในบริเวณบ้านเลขที่ 36  หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง  ต.ดอยงาม  อ.พาน จ.เชียงราย  เป็นศิลปินที่วาดภาพศิลปะแนวศิลปะไทย จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรจน์  บางแสน ชลบุรี   ประกอบอาชีพเป็นศิลปินอิสระ  มีผลงานสร้างสรรค์แลแสดงงานศิลปะอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้รับรางวัลสาขาทางศิลปะต่างๆจนมีชื่อเสียงเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะไทย  

บ้านศิลปินอีก 3 แห่ง ได้แก่ที่บ้านนายวีระศักดิ์  เชื้อข้าวซ้อน    นายวีรศักดิ์ เป็นอดีตข้าราชการสรรพากรอำเภอ  พอเกษียณราชการ ได้ ใช้กิจกรรมวาดภาพยามวาด  วาดภาพหลายแนวส่วนใหญ่เป็นทัศนียภาพของเมืองเช่น วัดร่องขุ่น   ผืนนาชนบท เป็นต้น มีพัฒนาการทางด้านศิลปะอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ใช้พื้นที่ห้องรับแขกหลังบ้านเป็นโซนจัดแสดงงานต้อนรับผู้มาเยือน  บ้านพักเยื้องกับหอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน

ที่บ้านนายสุทัศน์  พิสุทธิ์สิริไพศาล  อยู่ที่บ้านป่ากว๋าว ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  พัฒนาตนเองจากศิลปินพื้นบ้าน รับจ้างเขียนฝาผนังโบสถ์ อุโบสถวัด  มีผลงานภาพเขียนวิถีชีวิตชนบท และทัศนียภาพท้องทุ่งไร่นาชนบท  และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานศิลปะของศิลปินพื้นบ้านวาดภาพศิลปะที่บ้านของนายสุทัศน์

และบ้านศิลปินแห่งที่สุดท้ายที่บ้าน นายกำธร สีฟ้า  ครูสอนศิลปะที่พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้างผลงานภาพเขียนได้หลายหลายเทคนิค  มีการแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากเกษียณอายุราชการครู ได้เปิดบ้านเป็นแกลอรี่แสดงผลงานที่บ้านฮ่องหลง  (ถนนข้างที่ว่าการอำเภอพาน)  ต.เมืองพาน จ.เชียงราย  และได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางศิลปะให้กับเยาวชน โดยใช้ชื่อว่าบ้านครูศิลป์  เผยแพร่เทคนิคความรู้ทางด้านศิลปะต่างๆ

ท่านสามารถเดินทางมาชมผลงานศิลปะของเหล่าบรรดาศิลปินต่างๆ ซึ่ง อ.พานจัดได้ว่าเป็นอำเภอที่มีศิลปินมากที่สุด  หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน  อยู่ด้านหน้าลานที่ว่าการอำเภอพาน ติดถนนพหลโยธินสายในตลาดเทศบาลเมืองพาน  เปิดให้ชมวันอังคาร ถึงวันอาทิตย์  หยุดในวันจันทร์  เวลา 09.00-15.00น. ส่วนบ้านศิลปินท่านสามารถติดต่อเข้าชมกับศิลปินเจ้าของสถานที่ได้โดยตรงตามข้อมูลข้างต้น#พาน108


 • IMG_5911.jpg
  ถ้ำผายาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำที่มีความยาวลึกกว่า1,000 เมตร จัดว่าเป็นถ้ำที่มีความลึกที่มากที่...

 • IMG_0684.jpg
  เฮือนโบราณล้านนา ที่วัดร้องหลอดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมแบบล้านนา ชาวบ้านได้ร่วมมือกันนำไม้มาก่อสร้างบ้านไม้แบบล้านนาโบราณ รวบรวมสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันสมัยก่อน มาจัดแ...

 • IMG_0549.JPG
  ปางควายไทยบ้านดงเจริญ ที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 9 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย ได้มีการจัดตั้งธนาคารควายจากการสนับสนุนของปศุสัตว์อำเภอพาน เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพและอนุรักษ์สายพันธุ์ของปร...

 • IMG_6451.JPG
  บ้านห้วยทรายขาว หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยว แล้วคุณจะรู้ว่ายังมีอะไรดีๆในเชียงรายอีกเยอะ บ้านห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ใน 12 หมู่บ้าน มีผลิตภัณฑ์และสถานที่...

 • IMG_1047.JPG
  บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินขาล่อง ห่างจากที่วาการอำเภอพานทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ดูแลร่วมกันระหว่างแขวงกา...

 • IMG_0187.JPG
  ตลาดนัดคลองถมหกแยก อ.พาน ตั้งอยู่บริเวณลานโรงสีเก่าถนนพหลโยธินสายในตลาด ใกล้หกแยกบ้านเก่า อยู่ห่างจากที่ว่าการอ.พานทิศใต้ 800 เมตร พ่อค้าแม่ค้า ทั่วจังหวัดเชียงรายและพะเยานำสินค...

 • IMG_1007.jpg
  อุทยานแห่งชาติดอยหลวง-น้ำตกปูแกง เดินทางโดยรถยนต์จากปากทางระยะทาง 9 กิโลเมตร จากถนนพหลโยธิน อยู่ในพื้นที่ ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย เป็นน้ำตกหินปูนจำนวน 9 ชั้น มีความสวยงามแตกต่าง...

 • IMG_0969.jpg
  ศาลพระจี้กงหน่ำพิ้งฮง ตั้งอยู่เลขที่ 296 หมุ่ที่ 12 บ้านร่องบอน(ป่าไม้3) ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย แต่เดิมเป็นศาลเจ้าหลังเล็กอยู่บนยอดเขา ซินแสได้ดูฮวงจุ้ยแล้วมีลักษณะดีภูมิประเทศส...

 • IMG_1136.jpg
  ฟาร์มจระเข้โภคธารา ลานแสดง และ แหล่งพักผ่อน ฟาร์มจระเข้โภคธาราเป็นฟาร์มจระเข้ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ 95 หมู่ 3 ต.ม่วงคำ อ.พาน จ.เชียงราย หากท่านเดินทางมาจากตัวเมืองเชียงรา...

 • IMG_1759.JPG
  ถ้ำผาโขง บ้านปางเกาะทราย ต.ป่าหุ่ง เป็นถ้ำน้ำลอดหินปูนความยาว 100 เมตร มีลำธารจากแหล่งต้นน้ำในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ไหลผ่านออกมาจากปากถ้ำตลอดทั้งปี สามารถเดินลอดเข้าไปในถ้ำทะลุ...

 • 2.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • 2.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 1,459,267