มทร.ล้านนาเชียงรายเปิดรับสมัครนักศึกษา2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.chiangrai.rmutl.ac.th  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-723979 ต่อ 1111-1113

Visitors: 1,458,161