ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดและของดีอำเภอพาน 2562

ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดและของดีอำเภอพาน 2562

                งานประจำปีของอำเภอพานที่รวบรวมของดีแต่ละตำบลมาจัดแสดง  ผลผลิตทางการเกษตรการออกร้านและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละตำบล 15 ตำบล   การประกวดธิดาเมืองพาน   การประกวดร้องเพลงหลากหลายประเภทก่อนเข้าแข่งขันระดับจังหวัด   การแข่งขันต่างๆ และชมการแสดงของบรรดาเหล่าศิลปินมากมาย  ตั้งแต่วันที่ 21-27  ธันวาคม 2562  ณ  ที่ว่าการอำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย#พาน108

Visitors: 1,459,036