งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 63

 ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2563 วันที่ 26 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
Visitors: 1,459,268