สู่สุคติ-พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่สุรีย์ จันทนสกุลวงศ์

 สู่สุคติ///

นายสมศักดิ์ นานาสมบัติ ประธานชมรมไท้เก็กอำเภอพานและสมาชิกชมรมไท้เก็กอำเภอพาน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ
คุณแม่สุรีย์ จันทนสกุลวงศ์ อายุ 65 ปี มารดา สารกิจ-กิตติศักดิ์-ศราวุธ-ปรารถนา จันทนสกุลวงศ์ เสียชีวิตด้วยอาการ
ไตวายฉับพลัน ณ เมรุวัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อ 19 มิ.ย.63///เมืองพานนิวส์
Visitors: 1,459,268