ข่าวพาน-เชียงราย กรกฎาคม 2563 ปีที่ 5


ข่าวพาน-เชียงราย  กรกฎาคม  2563  ปีที่ 5

*****

กิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10

28 ก.ค.63 07.00 น. นักจักรยานจากชมรมรถจักรยานเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองพาน โดยนายประชุม ณ สุวรรณ ประธานชมรมฯ และ ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน โดย ร.ต.อ.สุวิน พรมมา ประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิกกว่า 100 คัน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่10 เริ่มต้นจากที่ทำการชมรมตลาดนัดคลองถมหกแยกถึงวัดเจริญเมือง ระยะทาง 28 กิโลเมตร#เมืองพานนิวส์

**********

เชียงราย-ครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า อ.พาน ทำนาโยนข้าวสาธิตที่วัดร้องหลอดอย่างสนุกสนานเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา

                                                                                                                          

25 ก.ค. 63 09.00 น. ที่แปลงนาสาธิตหน้าวัดร้องหลอดตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านเก่า มาทำกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุวัดร้องหลอด และ พระครูพิศาลสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัดร้องหลอด รวมกว่า 100 คน ร่วมกันทำกิจกรรมลงแปลงนาสาธิตของวัดร้องหลอดเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา บนผืนนาสาธิตประมาณ 4 ไร่ โดยมี นายปิยะพันธุ์ ศรีคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพาน เป็นวิทยาการให้ความรู้การทำนาแบบนาโยน และสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ทำนาโยน วันนี้ เป็นข้าวหอมมะลิ105 และ หอมมะลิดำ ซึ่งจะเพาะไว้ในถาดหลุมเพื่อเตรียมต้นกล้านาโยนก่อน พอถึงวันลงนาก็จะแกะออกจากถาดเพาะขนาด 9 คูณ 24 หรือ 216 หลุม พร้อมนำไปปลูก ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ง่าย สะดวกประหยัดแรงงาน กว่าวิธีดำนาแบบเดิม คณะครูและนักเรียนต่างรู้สึกสนุกสนาน จากการทำนาโยน เปื้อนดินโคลน บ้างติดหล่ม และได้เรียนรู้ที่มาของข้าวซึ่งผ่านกระบวนการแสนยากลำบากของชาวนาก่อนมาเป็นเมล็ดข้าวที่รับประทาน และจะได้มาร่วมกันเกี่ยวข้าวอีกครั้งหลังจากออกพรรษาในฤดูกาลเกี่บเกี่ยว #เมืองพานนิวส์

                                                                                                        

                                                                                                                ****************

 

 ศาลเชียงรายจัดประชุมประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

22  ก.ค.63  09.00น.นายอำนาจ  เพียรไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  ” การส่งเสริมการประสานงานด้านยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย”  เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดเชียงราย  และยังเป็นการประชาสัมพันธ์บริการที่เกิดขึ้นใหม่ของศาล จากนโยบายนำเทคโนโลยีสารสนเทศก์มาให้บริการประชาชนในกิจการของศาล   เช่น  การไกล่เกลี่ยออนไลน์  การยื่นฟ้องออนไลน์  การคัดรับรองเอกสารทางออนไลน์ หรือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  เป็นต้น  โดยมีหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดเชียงราย  เช่น สถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงราย  สำนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย  สภาทนายความเชียงราย  สถานีขนส่ง สำนักงานที่ดิน  ฯลฯ  จำนวน  31  หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้   ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  อ.เมือง จ.เชียงราย

*****

ทำบุญ  ชิมกาแฟหน้าวัด  แอ่วกาดเมือง ชมทุ่งปอเทือง   

ณ  วัดร้องหลอด อ.พาน จ.เชียงราย

ที่วัดร้องหลอด วัดประจำหมู่บ้านร้องหลอดเหนือและร้องหลอดใต้ ซึ่งอยู่ที่ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พระครูพิศาลสังวรคุณ เจ้าอาวาสวัด เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางวัดพยายามผลักดันให้พื้นที่ของวัดกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงเปิดส่วนบริการกาแฟสดให้นักท่องเที่ยวที่มาทำบุญไหว้พระ ได้เลือกดื่มพร้อมชมบรรยากาศภายในวัดได้ฟรี ให้ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาเพื่อใช้เป็นทุนสำหรับนำไปทำนุบำรุงศาสนาและจัดซื้อเมล็ดกาแฟพร้อมกับอุปกรณ์การชงต่างๆ มาไว้บริการนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้องหยุดชะงัก ชาวบ้านในพื้นที่ขาดรายได้ และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น เจ้าอาวาสวัดจึงตัดสินใจ เปิดพื้นที่ทำเป็นตลาดสด ให้ชาวบ้านนำผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเมนูอาหารท้องถิ่นมาวางขาย รวมถึงแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา

                                                                                                                                                

             ทั้งนี้เพื่อให้เกิดรายได้ ช่วยเหลือคนในชุมชน และยังเป็นกุศโลบายช่วยให้ผู้สูงอายุไม่เหงา มีกิจกรรมได้ทำ ไม่เสี่ยงป่วยด้วยโรคซึมเศร้า รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ก็จะมีรายได้จากกิจกรรมที่เข้ามาจัดแสดงโชว์

                                                                                                
              ชาวบ้านในพื้นที่ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาชม ชิม ช้อป เลือกซื้อสินค้าเกษตรและเมนูอาหารจากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยทางวัดจะเปิดพื้นที่ให้เที่ยวได้ทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น.ไปจนถึง 16.00 น.

 

   ที่่มา       https://news.ch7.com/detail/422138

*****

 
Visitors: 1,459,036