ข่าวพาน-เชียงราย กันยายน 2563 ปีที่ 5

  

ข่าวพาน-เชียงราย กันยายน 2563 ปีที่5

*****

เชียงราย-ประชุมสามัญประจำปี63 ชมรมสตรองค์เชียงราย ต้านทุจริตกำนันมานพได้รับเลือกเป็นประธานอีกวาระ

9 ก.ย.63 09.00 น. นายณภัทร  เตโช  ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย  เป็นประธานเปิดการประชุมสามัญใหญ่ชมรมสตรองค์  จิดพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย  โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน ส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกชมรมอยู่แล้ว  และมีบางส่วนให้ความสนใจเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกชมรมใหม่  และได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรมสตรองค์  จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ตามตำแหน่ง 2 ปี  ณ โรงแรมลักษวรรณรีสอร์ท   อ.เมือง จ.เชียงราย

ในที่ประชุม ได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรมสตรองค์  มีวาระ 2 ปี ซึ่งชุดเดิมอยู่ครบตามวาระแล้ว โดยมีนายมานพ  ชัยบัวคำ ประธานกรรมการชมรมสตรองค์  จังหวัดเชียงราย เป็นประธานชุดที่ 1 พ.ศ.2561-2563  ต่อมาได้มีการคัดเลือกกรรมการชุดใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนสัดส่วนพื้นที่อำเภอ จำนวน ไม่เกิน 27 คน แบ่งสัดส่วนตามขนาดประชากรแต่ละอำเภอ  และกรรมการชุดใหม่ได้เลือกนายมานพ  ชัยบัวคำ  กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการชมรมสตรองค์ อีกครั้งเป็นวาระที่ 2

*****

200 นักจักรยาน  ปั่นรณรงค์ลดใช้รถส่วนบุคคล คาร์ฟรีเดย์ 2020

6 ก.ย.63 06.00น.ที่ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน  ถนนตลาดนัดคลองถมหกแยก  นักปั่นจักรยานกว่า 200 คัน ในอำเภอพานและจังหวัดเชียงราย  ประกอบไปด้วยชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพเมืองพาน  โดย ร.ต.อ.สุวิน   พรมมา  ประธานชมรม และ  ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองพาน  โดยนายประชุม  ณ สุวรรณ ประธานชมรมฯ  และสมาชิกนักปั่นจักรยานร่วมกันรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  คาร์ฟรีเดย์  2020  หันมาใช้จักรยานในการเดินทาง  โดยเริ่มต้นจากที่ทำการชมรมรถถีบสุขภาพเมืองพาน(ร้านกาแฟแสงดาว) ถนนตลาดนัดตลองถมหกแยก  ผ่านหน้าตลาดอำเภอพาน เลี้ยวซ้ายข้างสสอ.พาน ไปถนนคลองชลประทาน  แบ่งเป็นสายเอ ระยะทาง  28 กม. และสายบี ระยะทาง 17 กม.  จุดหมายปลายทางบ้านสวน ร.ต.อ.สุวิน พรมมา ประธานชมรม ฯ 

                องค์กรต่างๆทั่วโลกได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดประมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลต่อการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ลดปัญหาการจราจรติดขัด  การเกิดอุบัติเหตุ  ช่วยประหยัดเวลาการเดินทางและประหยัดพลังงานน้ำมัน  จึงมีการจัดรณรงค์คาร์ฟรีเดย์ขึ้นในวันที่ 22 กันยายน และทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน    

*****

 สู่สุคติ

5 ก.ย.63  ลูกหลานพ่อหลวงคำแปง-แม่หลวงคำมา  ต้นตระกูลเก่าแก่ในอำเภอพาน  จัดพิธีฌาปนกิจศพพ่อครูบุญใย พรหมใจ  อายุ 83 ปี อดีตประธานกลุ่มพ่อหลวงคำมา แม่หลวงคำแปง และอดีตข้าราชการครูบำนาญ โดยมีสมาชิกข้าราชการครูบำนาญ  ญาติมิตร ร่วมไว้อาลัยในพิธีฌาปนกิจ ณ เมรุวัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย

*****

เชียงราย-กรมธนารักษ์มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” จำนวน 229 รายที่นิคมแม่ลาวอ.พาน
 

 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 นายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการสูงรักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กรมธนารักษ์เป็นประธานมอบสัญญาสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” โดยมีนางปรียาพร พาสนาวุฒิพงษ์ คลังจังหวัดเชียงราย และ นายเฉลย วงษ์บัณฑิต ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและส่งเสริมการรังวัด 1 กองเทคโนโลยี การสำรวจและฐานข้อมูลทีราชพัสดุ ตามนโยบายรัฐบาลบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน มุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และที่ทำกินของราษฎรอย่างเป็นธรรมและมีความมั่นคง โดยจัดให้ผู้ครอบครองที่ราชพัสดุ ที่ครอบครองอยู่มาก่อน 4 ตุลาคม 2546 เช่าที่ราชพัสดุเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกิน อันเป็นการสร้างความมั่นคง เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมธนารักษ์ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินโครงการในการรับรองสิทธิผู้ครอบครองที่ราชพัสดุจำนวน 19,351 ราย นำที่ดินราชพัสดุเข้าโครงการ “ธนารักษ์ประชารัฐ” เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน สร้างความมั่นคงเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยจะขยายพื้นที่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วทั่งประเทศ

สำหรับการมอบสัญญาสิทธิการเช่าที่ราชพัสดุจังหวัดเชียงราย วันนี้ได้นำที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร 287 ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เนื้อที่ประมาณ 1,770 ไร่ นำมาจัดสรรให้ผู้ครอบครองเช่าที่ราชพัสดุจำนวน 229 ราย แบ่งเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยจำนวน 137 ราย และเพื่อประกอบการเกษตร 92 ราย โดยมีพิธีมอบเอกสารสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ ณ ศาลาประชุม ที่ทำการนิคมแม่ลาว ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย#เมืองพานนิวส์

*****

Visitors: 1,459,227