ข่าวพาน-เชียงราย พฤศจิกายน 2563 ปีที่ 5

 

ข่าวพาน เชียงราย พฤศจิกายน 2563 ปีที่5 

*****

สู่สุคติ-นายสุชาติ สุวรรณกาศ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพนายวีรภูมิ พรหมตัน อายุ 31 ปี ประสบอุบัติเหตุศรีษะกระแทกพื้น บุตรชายนายวีรภาพ พรหมตัน อดีตผอ.ร.ร.อนุบาลพาน ผู้สมัครส.จ.เขต 3 เบอร์ 1 ทีมมงคลชัย พื้นที่ตำบล แม่อ้อ สันมะเค็ด ดอยงาม หัวง้ม เวียงห้าว ทานตะวัน โดยมี นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงราย เบอร์ 1 ,นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย,เพื่อนบุคลากรในวงการศึกษา และญาติมิตรร่วมไว้อาลัยกับผอ.วีรภาพ ที่สูญเสียบุตรชายไปอย่างกะทันหัน ณ วัดเกตุแก้ว อ.พาน จ.เชียงราย เมื่อ 22 พ.ย.63 #เมืองพานนิวส์

*****

ศาลเชียงราย พร้อมในการดำเนินคดีเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งคำร้อง

ทางอิเล็คทรอนิกส์ สู่ระบบศาลดิจิทอล ประหยัด รวดเร็ว 

6  พ.ย.63  14.00 น.ที่ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย   นายอำนาจ  เพียรไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงกรณีเตรียมความพร้อมการพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเฉพาะการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   ที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 ซึ่งทางศาลยุติธรรมได้มีนโยบายให้รับเป็นคดีแบบเดียวกับศาลชำนาญการพิเศษ  โดยจะเริ่มเปิดรับคำร้องต่างๆที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.ถึง 19  ธ.ค. 2563  เป็นการพิจาณาคำสั่งอย่างรวดเร็ว  ศาลจังหวัดเชียงรายมีหน้าที่ตรวจคำร้องอุทธรณ์ จากผู้มีสิทธิ์ยื่นได้แก่ ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เบื้องต้นจะพิจารณาว่าเป็นคดีอยู่ในเขตอำนาจหรือไม่  จากนั้นพิจารณาต่อไปว่าผู้ร้องได้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ โดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลยุติธรรม กำหนดให้ผู้สมัครยื่นคำร้องอุทธรณ์ภายใน  3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งว่าถูกถอดถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่จะเป็นการพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆของผู้สมัคร   ซึ่งทาง กกต.จะมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 13  พ.ย.63  เมื่อตรวจคำร้องแล้ว  ก็จะจัดทำสำนวนคดีและออกเลขคดี เสนอผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เพื่อจ่ายสำนวนให้องค์คณะผู้พิพากษาจำนวน 2 คน และแจ้งไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 5  เพื่อกำหนดวันนัดพร้อม ไต่สวนพยานหลักฐาน   เมื่อมีการไต่สวนพยานหลักฐานศาลจังหวัดเชียงรายก็จะทำการไต่สวนแทนศาลอุทธรณ์ภาค 5และรายงานกระบวนการพิจารณา ทางอิเล็คทรอนิคส์เพื่อความประหยัดและรวดเร็ว  เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้มีคำสั่งแล้ว  จะมีคำสั่งไปให้ศาลจังหวัดเชียงรายอ่านให้คู่ความฟังต่อไป

 ในส่วนของศาลจังหวัดเชียงรายได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เช่น การจัดตั้งคณะทำงาน  การจัดองค์คณะผู้พิพากษาเวรชี้  การจัดเวรเจ้าหน้าที่ ซึ่งศาลจะเปิดรับคำร้องทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้ง  ส่วนที่จะมีมวลชนของผู้สมัครมาติดตามฟังคำสั่งที่ศาลนั้น  สามารถทำได้ให้เป็นได้ด้วยความสุภาพ สงบ  เรียบร้อย ไม่เป็นการขัดขวางกระบวนการพิจารณาคดีของศาลซึ่งจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล  เช่น  ไม่ใช้เครื่องขยายเสียง  หรือนำป้ายข้อความต่างๆเข้ามาในพื้นที่ศาล  เป็นต้น

*****

บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงรายวันแรกคึกคัก

นายกอบจ.ลงสมัคร 3 คน  

2 พ.ย.63 08.00น. ที่ห้องประชุมคชสาร สนามกีฬากลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ใช้จัดเป็น สถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมมวลชนมาให้กำลังใจผู้สมัครแต่ละทีมบริเวณด้านหน้าหอประชุมจำนวนมากหลายร้อยคน

 ในช่วงแรกมีการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจำนวนสามคนคือ  นางสาววิสาระดี       เตชะธีราวัฒน์ , นายมงคลชัย    ดวงแสงทอง  และ นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์   ทางคณะกรรมการจัดการเลือกให้ทั้งสามคนจับสลากเพื่อจัดลำดับจับสลากหมายเลขผู้สมัคร  โดย นายมงคลชัย  ดวงแสงทอง  จับสลากได้เบอร์ 1  ,นางอทิตาธร   วันไชยธนวงศ์  จับสลากได้เบอร์  2 ,นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน์  จับสลากได้เบอร์ 3  โดยผู้สมัครต่างชูนโยบายในการหาเสียงนายกอบจ.ครั้งนี้

 นายมงคลชัย  ดวงแสงทอง  ผู้สมัครนายกอบจ.เบอร์ 1 กล่าวว่า เชียงรายเป็นเมืองที่มีศักยภาพ แต่ยังขาดอีกหลายสิ่งหลายอย่าง เราแบ่งนโยบายเพื่อตอบสนองคน 5 กลุ่ม  คือ กลุ่มเด็ก เยาวชน รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพ  ,กลุ่มที่สองคือ ผู้สูงอายุ และคนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ,กลุ่มที่สามคือ เกษตรกร เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของจังหวัด มีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรในจังหวัด แต่พื้นที่ชลประทานตอบสนองเพียง 13-14 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัด   วันนี้ราคาข้าวราคาไม่ถึง 6 บาท เพราะว่าเราไม่ได้วางแผนระยะยาว  ,กลุ่มที่ สี่ คือกลุ่มค้าขาย  โชว์ห่วย และ รับจ้าง ข้าราชการ  ต้องสร้งความสมดุลย์ในสังคมของเรา ,กลุ่มที่ห้า  กลุ่มชาติพันธุ์  เรามีพี่น้องชาติพันธุ์มากกว่า 2 แสน 8 หมื่นคน  เรามีปัญหาเรื่อง ยาเสพติด การเผาป่า ปัญหาที่ทำกินต่างๆ   จำเลยในสังคมจึงถูกมองถึงพี่น้องชาติพันธุ์แต่วันนี้ ที่ผมจะมาทำงาน แน่นอนครับ เรารู้ว่าบทบาทหน้าที่อบจ. ถูกจำกัดอยู่ระดับหนึ่ง แต่นั่นไม่ทำให้เรารู้สึกท้อถอย  วันนี้เราจะมาพัฒนาต้องสร้างความสมดุลทั้ง 5 กลุ่ม  โดยจะเลือกจากจุดที่ลำบากที่สุด ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือภาคเศรษฐกิจ การขนส่ง การท่องเที่ยว  เรามีวัฒนธรรมที่ดีงามมากมาย  เราจะร้อยเรียง ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานมหกรรมชาติพันธุ์ เราก็จะทำขึ้นในอนาคต และที่สำคัญ อบจ.จะต้องมีความทันสมัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของประชาชน

นางอทิตาธร   วันไชยธนวงศ์  จับสลากได้เบอร์  2  กล่าวว่า  จะพยายามปรับปรุงองค์กรภายในให้ดีและตั้งเป้าหมายว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะต้องสร้างและมีเป้าหมาย ลงไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน คนจังหวัดเชียงราย  อันดับสองคือนโยบายของการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนตั้งแต่กลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า กลุ่มองค์กรเอกชน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลอดจนท้องที่ท้องถิ่น  มีนโยบายสามพี่น้องท้องถิ่น  จับมือกันรับฟังเสียวของประชาชน แล้วนำ งบประมาณที่มีอยู่ทั้งหมดลงไปแก้ไขปัญหาให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชน  อะไรที่อบต. เทศบาลดำเนินการได้ นั่นก็เป็นสิ่งที่ อบต.เทศบาลทำไป สิ่งไหนที่เกินศักยภาพ หมายถึงอบจ.จะต้องไปดูแลแก้ไข  และสิ่งไหนที่เกินศักยภาพอบจ.  เราต้องเป็นแกนกลาง นำข้อมูลเสนอไปยังภาคส่วนต่างๆ ในกรง กองต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถึงผู้มีงบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปะญหาให้กับ พี่น้องประชาชน  เมื่อเข้ารับตำแหน่งสิ่งแรกที่ต้อทำคือบริหารจัดการน้ำ  ให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร ให้มีน้ำเพื่อการบริโภค  ทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้ ที่สำคัญ ทำให้กลุ่มองค์กรผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งเยาวชน มีพื้นที่และเข้ามาร่วมกันวางแผน วางนโยบาย เพื่อนำงบประมาณมาใช้เพื่อก่อประโยชน์  ของพี่น้องประชาชนเชียงรายอย่างทั่วถึง และคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

นางสาววิสาระดี  เตชะธีราวัฒน์  จับสลากได้เบอร์ 3   กล่าวว่า  ยิ้มอยากเชื่อมการเมืองท้องถิ่นให้โต เชื่อมกับการเมืองระดับประเทศ นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่โดนใจพี่น้องประชาชนมากเรามีพี่น้องประชาชนและผู้ที่ยึดมั่น ในอุดมการณ์ประชาธิปไตย รักในนโยบายของพรรคเพื่อไทยมามาก  มีกำลังใจเพียงพร้อมมากๆ ตัวยิ้มเองในนามผู้สมัครพรรคเพื่อไทย และทีมงานพรรคเพื่อไทย อยากชูนโยบายสามอย่าง คือ หนึ่งคนจนต้องหมดไปจากจังหวัดเชียงราย เราจะพัฒนาเศรษฐกิจ  ข้อสองเราจะผลักดันจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองระดับโลก นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะไม่มาเที่ยวแค่ภูเก็ต แค่เชียงใหม่  แค่หัวหิน  แต่จะมีลิสการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายด้วย ข้อสามที่คือคืนความอบอุ่นให้กับครอบครัวชาวจังหวัดเชียงราย เมื่อเราพัฒนาเศรษฐกิจให้โตแล้ว พัฒนาการท่องเที่ยวให้โตแล้ว  ก็จะสามารถดึงลูกหลายชาวจังหวัดเชียงรายให้กลับมาทำงานที่จังหวัดเราโดยที่เขาไม่ต้องห่างจากครอบครัว  ดังนั้นครอบครัวก็จะกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง พ่อแม่ ลูกอยู่ด้วยกัน และผู้สูงอายุก็จะมีลูกหลาน คอยดูแล เป็นนโยบายหลัก 3 ข้อที่ยิ้มอยากมาขอพัฒนาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย  และคะแนนให้กับพรรคเพื่อไทยยกทีม เรามีผู้ใหญ่เต็มที่ มีพรรคเต็มที่  การเมืองท้องถิ่นเชื่อมกับการเมืองระดับประเทศ เราจะสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่แน่นอน ฝากพรรคเพื่อไทย  นายก.อบจ.ยิ้มเบอร์ 3 ค่ะ

และบริเวณด้านหน้าหอประชุมคชสาร มีมวลชนที่มาสนับสนุนผู้สมัครเบอร์ต่างๆ อย่างล้นหลามคับคั่ง  กลุ่มชาติพันธุ์แต่งกายชุดประจำเผ่ามาสร้างสีสัน ในวันรับสมัครวันแรกอย่างคึกคัก ซึ่งจะดำเนินการับสมัครไปจนถึงวันที่ 6 พ.ย.63  และจะมีการเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.2563 นี้

 

Visitors: 1,458,115