ข่าวพาน-เชียงราย ธันวาคม 2563 ปีที่ 5

  

ข่าวพาน เชียงราย  ธันวาคม  2563

*****

ส.จ.นก อทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  ชนะการเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงราย

 

*****

 ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อ โควิด19 แถลงยอดผู้ป่วยรวม 20 ราย

6 ธ.ค.63 10.30 น. นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย,นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย,นพ.ไชยเวช  ธนไพศาล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 พื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลา่งจังหวัดเชียงราย   ซึ่งเดิมมีผู้ป่วยเดิม 11 ราย  ตรวจพบใหม่อีก 9 ราย จากการตรวจพบจากบุคคลเข้าเมืองทางด่านศุลกากรอ.แม่สาย ซึ่งเป็นช่องทางปกติและมีการกักตัว โดยศูนย์กักกันโรคของรัฐ  ทำให้มียอดรวมทั้งหมด ณ ขณะนี้  จำนวน  20 ราย   นอกจากนี้ยังมีการตรวจเชิงรุกจากรถตรวจชีวอนามัยพระราชทาน ลงไปในพื้นที่ต่างๆเช่น  2 ธ.ค.63 ที่  ด่านอ.แม่สาย  จำนวน  279  ราย  ไม่พบเชื้อทุกราย  3  ธ.ค.63  ที่ด่านแม่สาย/สถานีขนส่งแม่สาย  จำนวน  315  ราย  ตรวจไม่พบเชื้อทุกราย  4 ธ.ค. 63  ที่สิงห์ปาร์ค/ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย  จำนวน  927  ราย  ตรวจไม่พบเชื้อทุกราย  และ 5 ธ.ค. 63 สิงห์ปาร์ค/ที่ว่าการเมืองเชียงราย  จำนวน 1,054 ราย  รอผลการตรวจ   และจุดอื่นๆ รวมการตรวจทั้งหมด  3,367  ตัวอย่าง  ผลการตรวจเป็นลบ(ไม่มีเชื้อ) 2,113 ราย  และยังรอผล 1,254 ราย  ทั้งนี้รถตรวจทั้ง 3 คัน จะรองรับการตรวจคันละประมาณ 300 คน    ต่อวัน  รวม 1,000  ราย โดยจะลงไปสุ่มตรวจในพื้นที่ต่างๆทุกวัน

 

 

 

Visitors: 1,459,267